Draugijos nariai

Šiame sąraše yra išvardinti Lietuvos aktuarų draugijos nariai. Visiems draugijoms nariams yra taikomas Aktuarų profesinės etikos kodeksas, aktuarinės veiklos standartai, kiti aktuarinę veiklą reglamentuojantys aktai. Tikrieji nariai – tai Lietuvos aktuarų draugijos nariai, papildomai atitinkantys griežtus tarptautinius kvalifikacinius reikalavimus bei galintys pagal tarpusavio pripažinimo sutartį dirbti kitoje Europos aktuarų asociacijos narės šalyje.

Tikrieji nariai
 1.   Sigita Ažusienienė
 2.   Birutė Baikauskaitė
 3.   Gintaras Bakštys
 4.   Lina Balčiūnienė
 5.   Šarūnas Bazaras
 6.   Eugenija Bieliauskienė – draugijos pirmininkė
 7.   Eglė Buckienė
 8.   Daiva Czech
 9.   Aleksandr Četverikov
 10.   Vilius Dereškevičius
 11.   Kęstutis Gadeikis
 12.   Gabija Girdžiūtė
 13.   Rokas Gylys
 14.   Rasa Ivanovaitė
 15.   Vaida Janušytė
 16.   Rasa Kasperavičiūtė
 17.   Vladimiras Kolesovas
 18.   Žana Kraučenkienė
 19.   Inga Kriaučiūnienė
 20.   Jūratė Kučinskienė
 21.   Laimė Naruševičienė
 22.   Rita Nogė
 23.   Rasa Povilavičiūtė
 24.   Paulius Ptakauskas
 25.   Ilona Raibikienė
 26.   Violeta Samkova
 27.   Martynas Serapinas
 28.   Aldona Skučaitė
 29.   Edita Svetlauskienė
 30.   Eglė Šaltenytė
 31.   Evaldas Valeiša
 32.   Jonas Varkauskas

 

Asocijuotieji nariai
 1.   Rokas Baltrėnas
 2.   Marta Cirulytė
 3.   Julija Dargužė
 4.   Giedrė Giraitytė
 5.   Arūnas Gurevičius
 6.   Aidas Ignatavičius
 7.   Almina Jonikienė
 8.   Julija Judickienė
 9.   Rūta Kerė
 10.   Gediminas Kuodis
 11.   Gytenis Lileika
 12.   Asta Mačkinienė
 13.   Agnė Mikalauskaitė
 14.   Gabrielė Mongirdaitė
 15.   Tomas Naruševičius
 16.   Ignas Oertelis
 17.   Saulius Paukštys
 18.   Laurita Petrošienė
 19.   Mindaugas Petrošius
 20.   Viktorija Rakejevaitė
 21.   Edvardas Skupas
 22.   Mindaugas Stundžia
 23.   Rasa Stundžienė
 24.   Rūta Urbonaitė
 25.   Mindaugas Venckevičius
 26.   Marius Žalys

 

Garbės nariai
 1.   Ričardas Kudžma
 2.   Gediminas Račkauskas