Draugijos nariai

Šiame sąraše yra išvardinti Lietuvos aktuarų draugijos nariai. Visiems draugijoms nariams yra taikomas Aktuarų profesinės etikos kodeksas, aktuarinės veiklos standartai, kiti aktuarinę veiklą reglamentuojantys aktai. Tikrieji nariai – tai Lietuvos aktuarų draugijos nariai, papildomai atitinkantys griežtus tarptautinius kvalifikacinius reikalavimus bei galintys pagal tarpusavio pripažinimo sutartį dirbti kitoje Europos aktuarų asociacijos narės šalyje.

Tikrieji nariai
 1.   Sigita Ažusienienė
 2.   Birutė Baikauskaitė
 3.   Gintaras Bakštys
 4.   Lina Balčiūnienė
 5.   Šarūnas Bazaras
 6.   Eugenija Bieliauskienė – draugijos pirmininkė
 7.   Eglė Buckienė
 8.   Daiva Czech
 9.   Aleksandr Četverikov
 10.   Vilius Dereškevičius
 11.   Kęstutis Gadeikis
 12.   Gabija Girdžiūtė
 13.   Rokas Gylys
 14.   Rasa Ivanovaitė
 15.   Vaida Janušytė
 16.   Rasa Kasperavičiūtė
 17.   Vladimiras Kolesovas
 18.   Žana Kraučenkienė
 19.   Inga Kriaučiūnienė
 20.   Jūratė Kučinskienė
 21.   Laimė Naruševičienė
 22.   Rita Nogė
 23.   Rasa Povilavičiūtė
 24.   Paulius Ptakauskas
 25.   Ilona Raibikienė
 26.   Violeta Samkova
 27.   Martynas Serapinas
 28.   Aldona Skučaitė
 29.   Edita Svetlauskienė
 30.   Eglė Šaltenytė
 31.   Evaldas Valeiša
 32.   Jonas Varkauskas

 

Asocijuotieji nariai
 1.   Rokas Baltrėnas
 2.   Marta Cirulytė
 3.   Julija Dargužė
 4.   Giedrė Giraitytė
 5.   Arūnas Gurevičius
 6.   Aidas Ignatavičius
 7.   Almina Jonikienė
 8.   Julija Judickienė
 9.   Rūta Kerė
 10.   Gediminas Kuodis
 11.   Justina Kurienė
 12.   Gytenis Lileika
 13.   Asta Mačkinienė
 14.   Agnė Mikalauskaitė
 15.   Irmantas Mikulėnas
 16.   Gabrielė Mongirdaitė
 17.   Tomas Naruševičius
 18.   Ignas Oertelis
 19.   Saulius Paukštys
 20.   Laurita Petrošienė
 21.   Mindaugas Petrošius
 22.   Viktorija Rakejevaitė
 23.   Edvardas Skupas
 24.   Mindaugas Stundžia
 25.   Rasa Stundžienė
 26.   Aurelijus Tamulis
 27.   Rūta Urbonaitė
 28.   Mindaugas Venckevičius
 29.   Marius Žalys

 

Garbės nariai
 1.   Ričardas Kudžma
 2.   Gediminas Račkauskas