Valdybos pasikeitimai, Aktuarinės veiklos standarto Nr. 2 patvirtinimas

2019-05-07 vykusio LAD visuotinio narių susirinkimo metu organizuoti Draugijos Valdybos ir Pirmininko rinkimai. Valdybą nuo šiol sudaro Eugenija Bieliauskienė, Evaldas Valeiša, Gabija Girdžiūtė, Kęstutis Gadeikis ir Paulius Ptakauskas. Draugijos pirmininke dar vienai kadencijai perrinkta Eugenija Bieliauskienė. Linkime sėkmingos kadencijos naujajai Valdybai ir Pirmininkei!

Nuoširdžiai dėkojame Pirmininkei Eugenijai Bieliauskienei ir ankstesnei valdybai – Eugenijai Bieliauskienei, Rokui Gyliui, Evaldui Valeišai, Gabijai Girdžiūtei  ir Žanai Kraučenkienei – už sėkmingą darbo kadenciją. Skaityti toliau

MIF programa sulaukė Lietuvos aktuarų draugijos įvertinimo

Lietuvos aktuarų draugijos (LAD) valdybos bei akreditacinės komisijos narė Gabija Girdžiūtė, peržiūrėjusi Matematikos ir informatikos (MIF) Finansų ir draudimo matematikos studijų programą, įvertino, kad ji atitinka Tarptautinės aktuarų (IAA) ir Europos aktuarų (EAA) asociacijų nustatytus išsilavinimo standartus. Nors jie privalomi tik LAD nariams, tačiau studijų programa gana gerai atitinka jų reikalavimus: baigę Finansų ir draudimo matematikos studijų bakalauro ir magistro programas bei išsilaikę papildomą LAD organizuotą profesionalumo žinių patikrinimą, absolventai gali tapti tikraisiais Lietuvos aktuarų draugijos nariais, pripažįstamais profesijos atstovais visoje Europoje.MIF ruošiami Finansų ir draudimo matematikos specialistai baigę studijas gali dirbti aktuarais ar rizikos vertinimo specialistais įvairiose finansinėse institucijose, socialinės apsaugos srityje bei visur, kur reikalingas kvalifikuotas finansinių rizikų valdymas. Skaityti toliau

Profesionalumo žinių patikrinimas

Aktuaro profesinės etikos (A2.1), aktuarinių standartų (A2.2) ir draugijos vidaus dokumentų (A2.3) žinių patikrinimas vyks 2019 m. balandžio 30 d. Numatomas pradžios laikas – 17:30, preliminari vieta – Altspace, Lakūnų g. 24, Vilnius. Patikrinimas bus sudarytas iš dviejų dalių. Pirma dalis – aktuarinių standartų ir draugijos dokumentų žinių testas (A2.2 ir A2.3). Skaityti toliau