Renginiai

2016

Data Renginys
2016-09-23 XVI Baltic Actuarial Summer Days 2016
Atpūtas komplekss Līcīši

Į renginį kviečiami aktuarai ir jų šeimų nariai. Taip pat numatyta veiklos ir vaikams. Kvietimą į renginį rasite čia. Pagrindinės temos: Solvency II neapibrėžtos sritys, IFRS 4 Phase 2 įtaka ir PRIIPS. Vasaros dienose vykusių seminarų skaidres galite rasti čia: SII Pillar I Grey areas IFRS4 Phase II Other points of actuarial days 20162016-03-31 Visuotinis narių susirinkimas

Data: 2016 kovo 31 d. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas 2. 2015 finansinių ataskaitų patvirtinimas 3. Revizoriaus ataskaita 4. Draugijos pirmininko ataskaita 5. 2016 m. biudžeto patvirtinimas 6. Narystės pakeitimų tvirtinimas2016-02-25 Profesionalumo žinių patikrinimas

Aktuaro profesinės etikos (A2.1), aktuarinių standartų (A2.2) ir draugijos vidaus dokumentų (A2.3) žinių patikrinimas įvyks 2016 m. vasario 25 d., 18 val.2015

Data Renginys
2015-07-17 XV Baltic Actuarial Summer Days 2015

Data: 2015 liepos 17-19 Vieta: Lietuva, Rokiškis Programa: Pagrindinė seminarų tema buvo Mokumas 2. Pranešimai apie vis dar aktualias techninių atidėjinių skaičiavimo problemas, standartinės formulės taikymą ir įmonės rizikos profilį, FLAOR/ORSA procesą, aktuarinio valdymo klausimus. Daugiau informacijos ir renginio programą rasite paspaudę nuorodą.2015-05-12 Profesionalumo kursai

Data: 2015 gegužės 12. Tema: aktuarinis profesionalumas Pranešėjas: Institute and Faculty of Actuaries atstovas Tony Hewitt. Programa: seminaro metu bus paliesti efektyvios komunikacijos, interesų konfliktų, kompetencijos, sąžiningumo ir kiti aktualūs klausimai. Aptarti įvairūs praktiniai, kasdieniniame darbe pasitaikantys aktuarų profesinės etikos kodekso taikymo pavyzdžiai. Platesnė informacija ir renginio programa – čia.2014

Data Renginys
2014-08-29 XIV Baltic Actuarial Summer Days 2014

Data: 2014 rugpjūčio 29-30 Vieta: Estija, Sangaste Programa: Aktuariniai standartai: ar jie reikalingi ir kodėl?; pranešėjas Gabor Hanak (Vengrija)2014-05-09 Draudimo įmonių veiklos apskaita

Data: 2014 gegužės 9, 16, 23, 30. Tema: Draudimo įmonių veiklos apskaita Programa: bendrieji finansinių ataskaitų sudarymo principai, dabartiniai draudimo apskaitos reikalavimai, finansinių priemonių apskaita. Programą galima rasti čia.2014-04-23 Seminaras What’s coming to us, actuaries?

Data: 2014 balandžio 23 Tema: What’s coming to us, actuaries? Programa: mokumas 2, aktuariniai standartai, Omnibus 2. Parsisiųsti programą.2013

Data Renginys
2013-09-06 XIII Baltic Actuarial Summer Days 2013

Data: 2013 rugsėjo 6-7 Vieta: Latvija, Baltezers Programa: Aktuaro funkcija (Role of actuary); pranešėjas Ad Kok (Nyderlandai)2012

Data Renginys
2012-07-13 XII Baltic Actuarial Summer Days 2012

Data: 2012 liepos 13 – 15 Vieta: Plateliai Programa: mokumas 2, rizikos apetitas, rizikos vertinimas ne gyvybės draudime. Parsisiųsti programą. Vasaros dienose vykusių seminarų skaidres galite rasti čia: Risk appetite in ERM framework [Lina Pečiuliauskaitė] First European actuarial congress 2012 and role of actuary [Ilona Raibikienė] Solvency II non-life internal model [Kęstutis Gadeikis] Non-life underwriting, […]

1 2 3 4 5 6

Powered by Events Manager