Kaip tapti aktuaru

Aktuarai dažniausiai turi matematinį arba statistinį išsilavinimą. Tačiau be stipraus matematinio pagrindo būtinos žinios ir kitose su įmonės veikla susijusiose srityse, kaip ekonomika, finansai, apskaita ar teisė. Kvalifikuoti aktuarai paprastai priklauso vienai ar kelioms profesinėms organizacijoms, kurios užtikrina savo narių aktuarinių žinių ir įgūdžių kokybę per griežtus išsilavinimo reikalavimus – tiek pradinius, tiek kvalifikacijos palaikymo, – profesinės etikos kodekso laikymąsi ir aktuarinio darbo praktikos standartus.

Lietuvoje aktuarus vienijanti profesinė organizacija yra Lietuvos aktuarų draugija (LAD). Jos nariams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai yra pateikti “LAD naujų narių priėmimo procedūroje“. Didžiąją dalį reikalavimų padengia Finansų ir draudimo matematikos bakalauro ir magistro studijų programos Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete. Taip pat specializuotis draudimo matematikoje galima pasirinkus Kauno technologijų universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Taikomosios matematikos studijų programą.

Nors dauguma LAD narių yra baigę minėtas universitetines studijas su aktuarine specializacija, tai nėra vienintelis kelias tapti aktuaru. Kitas galimas kelias yra Jungtinės Karalystės Aktuarų Instituto egzaminai  (www.actuaries.org.uk/students). Studijuojantys savarankiškai ruošiasi šiems egzaminams, kurių sesija vyksta du kartus per metus pasirinktame egzaminavimo centre. Vienas centrų yra ir Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete (Naugarduko g. 24), kurį šiuo metu kuruoja asist. prof. dr. Aldona Skučaitė. Išlaikę šiuos egzaminus studentai taip pat tampa Jungtinės Karalystės aktuarų profesijos nariais, kuri turi platų tarptautinį pripažinimą. Aktuarinę kvalifikaciją taip pat galima kelti European Actuarial Academy organizuojamuose seminaruose (www.actuarial-academy.com).