PRIIPs reglamentas

Šiame puslapyje pateikiamas PRIIPs reglamentas, reikalavimai ir jų vystymosi istorija. Apačioje taip pat pateikiamos nuorodos į įvairias šių reguliavimų interpretacijas.


2017-11-20

Europos priežiūros institucijos paskelbė Klausimų ir atsakymų trečią paketą.


2017-07-07

Europos Komisija (the European Commission) paskelbia gaires dėl PRIIPs KID. Gairės siekia padėti išvengti nukrypimų interpretuojant PRIIPs reguliavimą dėl multi-option produktų bei reguliavimo apimties ir teritorinio taikymo.

Guidelines on the application of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)


2017-04-03 / 04

Europos Taryba (the European Council) su Europos Parlamentu (the European Parliament) oficialiai patvirtina PRIIPs RTS.


2017-03-08

Europos Komisija  (the European Commission)  oficialiai paskelbia pakeistus PRIIPs RTS.

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) of 8.3.2017 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents

Naujuose RTS numatytos išimtys multiple-option produktams. Taip pat įvestas ketvirtas stress scenarijus. Yra du atskiri dokumentai: pagrindinis dokumentas (main) ir papildantis dokumentas (annex), kuriame pateikiama daugiau techninių detalių.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-1473-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-1473-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF


2017-12

Europos Parlamentu (the European Parliament) su Europos Taryba (the European Council) patvirtina PRIIPs įsigaliojimo nukėlimą 12 mėnesiui.


2016-11-09

Europos Komisija pasiūlo PRIIPs reguliavimo įsigaliojimo pradžios pavėlinimą 12 mėnesių, t.y. vietoj 2017 sausio įsigaliojimas būtų numatytas 2018 sausį.


2016-07-11

Įvyko Komisijos darbo grupės pristatymas dėl PRIIPs reguliavimo įgyvendinimo. Pristatymo skaidres (4 atskiros prezentacijos) galima rasti naudojant šias nuorodas: 

WORKSHOP ON PRIPS WITH FINANCIAL SERVICES STAKEHOLDERS (streaming service of the European Commission):

https://ec.europa.eu/info/files/cross-cutting-priips-kid-rts-questions_en

https://ec.europa.eu/info/files/performance-kid_en

https://ec.europa.eu/info/files/risk-section-kid_en

https://ec.europa.eu/info/files/section-ii-costs_en

Skaidrėse pateikiami detalesni išaiškinimai nei RTS dokumente.

Pristatymo video įrašas


2016-04-07

Paskelbiama galutinė versija RTS (ESMA / EBA / EIOPA / Joint Committee of the European Supervisory Authorities):

Final draft regulatory technical standards with regard to presentation, content, review and provision of the key information document, including the methodologies underpinning the risk, reward and costs information in accordance with Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council


2015-11-11

Paskelbtas konsultacinis dokumentas (ESMA / EBA / EIOPA / Joint Committee of the European Supervisory Authorities):

Joint Consultation Paper: PRIIPs Key Information Documents, Draft regulatory technical standards with regard to presentation, content, review and provision of the key information document, including the methodologies underpinning the risk, reward and costs information in accordance with Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council


2015-06

Paskelbtas techninis dokumentas diskusijoms (ESMA / EBA / EIOPA / Joint Committee of the European Supervisory Authorities):

Technical Discussion Paper: Risk, Performance Scenarios and Cost Disclosures In Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)


2014-12-09

Paskelbtas PRIIPs reguliavimas (the European Parliament and of the Council):

REGULATION (EU) No 1286/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)


2014-11-17

Paskelbtas bendrasis dokumentas diskusijoms (ESMA / EBA / EIOPA / Joint Committee of the European Supervisory Authorities):

Discussion Paper: Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)


 

Nuorodos į įvairias PRIIPs reguliavimų interpretacijas:

Deloitte (2017 May)

Deloitte (2016 April)

Milliman (2015 December)

Tower Watson (2015 November)

Palyginimui – UCITS techniniai reikalavimai

 

Parengė Lina Balčiūnienė