Apie draugiją

Draugijos kolektyvas

Draugijos kolektyvas

Lietuvos aktuarų draugija – tai aktuarus vienijanti organizacija Lietuvoje, įsteigta 1996 metais. Draugija savo veikla atstovauja ir gina narių interesus, propaguoja aktuarų teikiamas paslaugas ir jų naudą gyventojams, įmonėms ir organizacijoms. Taip pat organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas, dalyvauja sprendžiant aktuarines, socialines, ekonomines ir finansines problemas Lietuvos Respublikoje teikdama siūlymus teisės aktų srityje.

Draugija užtikrina savo narių kvalifikaciją ir profesionalumą iškeldama aukštus reikalavimus kandidatams į narius, o profesinį aktuarinį tobulėjimą – įgyvendinus kvalifikacijos kėlimo reikalavimus. Be to, nariai privalo laikytis aktuarinės etikos kodekso.

Lietuvos aktuarų draugija 2005 metais tapo pilnateise Group Consultatif Actuariel Europeen nare, 2008 metais – tarptautinės aktuarų asociacijos (International Actuarial Association) nare. Draugijos nariai aktyviai bendradarbiauja su latvių ir estų aktuarų asociacijomis.

Dabartinis draugijos pirmininkas – Eugenija Bieliauskienė, valdybos nariai: Eugenija Bieliauskienė, Evaldas Valeiša, Gabija Girdžiūtė, Kęstutis Gadeikis ir Paulius Ptakauskas. Iš viso draugiją sudaro virš šešiasdešimt tikrųjų, asocijuotų ir garbės narių.