Pensijų reforma 2019

Ar verta grąžinti II pensijų pakopoje sukauptus pinigus į Sodrą?
Apie atidėtus anuitetus [PDF]
Apie pelno paskirstymą [PDF]

Pensijų kaupimo įstatymu nuo 2019 m. sausio 1 d. buvo pakeistas II pakopos pensijų kaupimo modelis. Svarbiausi pakeitimai:

  • Visi jaunesni nei 40 m. iki 2019 m. nedalyvavę II pakopos kaupime yra automatiškai įtraukiami į II pakopos pensijų kaupimą, atsisakymo atveju automatinis įtraukimas kartojamas kas 3 metus iki 40 m. amžiaus;
  • Dalyvaujantys (2018-12-31 dieną) II pakopoje pilna apimtimi (2+2+2) toliau kaupia savo lėšomis pilna apimtimi (t.y. į dalyvio pensijų fondo sąskaitą bus pervedama 3.0% nuo darbo užmokesčio) ir papildomai gauna valstybės skatinamąją 1.5% įmoką apskaičiuotą nuo metų šalies vidutinio darbo užmokesčio;
  • Dalyvaujantys (2018-12-31 dieną) II pakopoje minimalia apimtimi (2+0+0) toliau kaupia savo lėšomis kasmet didėjančiomis įmokomis (nuo 1.8% iki 3.0%) ir gauna valstybės skatinamąją įmoką, per 5 metus padidėsiančią nuo 0.3% iki 1.5%;
  • Dalyvavę iki 2018-12-31 gali apsispręsti nebekaupti II pakopoje, pasirinkę vieną iš dviejų variantų:
    • Stabdyti tolesnį įmokų mokėjimą, o sukauptą turtą palikti toliau investuoti II pakopos pensijų fonde;
    • Sukauptas lėšas grąžinti „Sodrai“ ir tokiu būdu atstatyti prarastus „Sodros“ vienetus bei įsigyti papildomų, jei sukaupta suma yra didesnė nei „Sodros“ pervestos įmokos. Grąžinus sukauptas lėšas „Sodrai“, II pakopos pensijų fonde galima pradėti kaupti iš naujo.

Į klausimą ar vertą dalyvauti II pakopos kaupime ar ne jau bandyta atsakyti daugybės įvairių sričių ekspertų. Tačiau į klausimą ar verta grąžinti lėšas į „Sodrą“, ar palikti jas II pakopos fonde žmogui, nusprendusiam nebedalyvauti II pakopos kaupime, galima atsakyti tik atsižvelgus į prognozuojamus mirtingumo parametrus, kam yra reikalingos specialios žinios, todėl ši alternatyva nebuvo plačiai analizuojama. Lietuvos aktuarų draugijos darbo grupė parengė skaičiuoklę, kurioje aktuariniais būdais įvertinamos šios alternatyvos.

Skaičiuoklėje atsižvelgiama į tikimybes sulaukti pensinio amžiaus, galimą lėšų paveldėjimą, prognozuojamą būsimos „Sodros“ pensijos augimą ir II pakopos investicinę grąžą. Visos būsimos išmokos yra vertinamos dabartine verte (diskontuojamos). Skaičiuoklės prielaidos yra suderintos su „Sodros“ prognozuojamos pensijos skaičiuoklėje naudojamomis prielaidomis (www.kiek.lt).

Apie darbo grupę

Pensijų reforma ne vienam iškėlė klausimą, kokį taupymo senatvei būdą pasirinkti, kuris sprendimas bus racionalus ir finansiškai naudingiausias. Šis klausimas kilo ir kiekvienam Lietuvos aktuarų draugijos nariui, kurį kaip ir kiekvieną Lietuvos pilietį palietė Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimas. Pensijų reformos pakeitimai buvo aptariami per Lietuvos aktuarų draugijos susitikimus (kadangi pinigų srautų modeliavimas laike yra vienas iš aktuarų kasdieninių darbų) ir, kadangi kilo daug klausimų, buvo suburta darbo grupė, kad patirtį ir žinias panaudotų atsakyti į šiuos klausimą pirmiausia sau, o vėliau pasidalintų ir su visuomene.

Darbo grupės nariai: Aldona Skučaitė, Aleksandras Četverikov, Edita Svetlauskienė, Evaldas Valeiša, Eugenija Bielauskienė, Ilona Raibikienė, Kęstutis Gadeikis ir Šarūnas Bazaras.

Darbo grupė nagrinėjo keletą uždavinių. Įsigaliojus naujai pensijų reformai, iki šiol neišspręstas anuiteto klausimas: neaišku, kuriuo momentu asmuo privalės įsigyti anuitetą, kiek jis kainuos ir pan. Kadangi „Sodra“ nėra pelno siekianti organizacija, natūralu tikėtis, kad dėl prielaidų neatitikimo tikrovei susidaręs pelnas ar nuostolis turėtų būti padalinami reformos dalyviams.

Darbo grupė sukūrė pelno dalinimosi schemą, išnagrinėjo keletą atidėto anuiteto variantų ir pateikė savo pasiūlymus „Sodros“, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, ją pensijų sistemos kūrime konsultuojančios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. OECD), Pensijų fondų dalyvių asociacijos (PFDA) atstovams.

Kitas nagrinėtas klausimas – finansinis įvertinimas naujai atsiradusios galimybės grąžinti sukauptas lėšas „Sodrai“, kad būtų atstatyti dėl ankstesnio dalyvavimo prarasti „Sodros“ vienetai (taškai). Darbo grupės sukurta skaičiuoklė įvertina, kas asmeniui yra finansiškai naudingiau: grąžinti sukauptas lėšas „Sodrai“, kad būtų atstatyti „Sodros“ vienetai ar palikti sukauptą vertę II pakopos pensijų fonde jų negrąžinant į „Sodrą“. Apskaičiuojamos dvi vertės: „Sodros“ pensijos išmokų vertė ir palyginimui II pakopos išmokų vertė. Jeigu gauta „Sodros“ išmokų vertė yra didesnė už II pakopos pensijų fondų išmokų vertę, tai rodo, kad racionaliau yra grąžinti II pakopoje sukauptas lėšas „Sodrai“, ir atvirkščiai.