Narių priėmimas

Lietuvos aktuarų draugijos nariu gali tapti bet kuris fizinis asmuo, atitinkantis kvalifikacinius Draugijos reikalavimus, pripažįstantis Lietuvos aktuarų draugijos įstatus, profesinės etikos kodeksą, pasiruošęs savo veikla siekti Draugijos tikslų ir spręsti Draugijai iškeltus uždavinius.

Kaip tapti LAD nariu

Dar nesate Lietuvos aktuarų draugijos narys, bet norėtumėte juo tapti? Pirmas žingsnis – įstoti į asocijuotus narius. Norint tapti asocijuotu draugijos nariu, reikia LAD pirmininkui (adresu pirmininkas(at)aktuarai.lt) pateikti šiuos dokumentus:

 1. Raštišką prašymą. Tai – laisvos formos kandidato prašymas. Galima elektroniniu paštu siųsti skenuotą pasirašytą kopiją ar elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą
 2. Gyvenimo aprašymą
 3. Užpildytą išsilavinimo reikalavimų padengimo formą. Asocijuotiems nariams reikalinga tik pirmoji lentelė
 4. Kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas. Dėl kursų ar seminarų pažymėjimų, pakanka skenuotų sertifikatų ir kursų / seminarų programų kopijų, studijų baigimo diplomams taip pat, tik kartu reikia pateikti ir priedus, kuriuose būtų išvardinti išklausyti kursai
 5. Dviejų tikrųjų LAD narių rekomendacijas. Pakanka įrašyti rekomenduojančių narių vardus ir pavardes į prašymą (žr. 1 punktą).
 6. Elektroninės bankininkystės išrašą, įrodantį stojamojo mokesčio sumokėjimą
 7. Prieš visuotinį LAD susirinkimą, kuriame bus svarstoma Jūsų kandidatūra, dar turėsite pateikti pažymą apie išlaikytą profesionalumo žinių patikrinimo egzaminą. Apie organizuojamus profesionalumo žinių patikrinimus galite sužinoti artėjančių renginių arba pagrindiniame puslapyje. Jei jau pateikėte prašymą tapti LAD nariu, apie artimiausią profesionalumo žinių patikrinimo testą būsite informuoti tiesiogiai

 Jau esate LAD asocijuotas narys ir norite tapti tikruoju nariu? Tam reikia:

 1. Bent vienerius metus pabūti draugijos asocijuotu nariu
 2. Turėti bent trejų metų aktuarinio darbo stažą
 3. Tenkinti tikrajam nariui keliamus kvalifikacijos reikalavimus.

Taigi reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. Raštišką prašymą. Tai – laisvos formos kandidato prašymas. Galima elektroniniu paštu siųsti skenuotą pasirašytą kopiją ar elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą
 2. Gyvenimo aprašymą
 3. Užpildytą išsilavinimo reikalavimų padengimo formą
 4. Kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas. Dėl kursų ar seminarų pažymėjimų, pakanka skenuotų sertifikatų ir kursų / seminarų programų kopijų, studijų baigimo diplomams taip pat, tik kartu reikia pateikti ir priedus, kuriuose būtų išvardinti išklausyti kursai
 5. Prieš visuotinį LAD susirinkimą, kuriame bus svarstoma Jūsų kandidatūra, dar turėsite pateikti pažymą apie išlaikytą profesionalumo žinių patikrinimo egzaminą. Apie organizuojamus profesionalumo žinių patikrinimus galite sužinoti artėjančių renginių arba pagrindiniame puslapyje. Jei jau pateikėte prašymą tapti LAD nariu, apie artimiausią profesionalumo žinių patikrinimo testą būsite informuoti tiesiogiai

Nesate tikri, ar tenkinate visus reikiamus kvalifikacijos reikalavimus? Pateikite preliminariai užpildytą kvalifikacijos reikalavimų padengimo formą (gali likti ir tuščių laukų), kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų kopijas ir akreditacinės komisijos atstovai Jus informuos, ar kvalifikacija pakankama. Jei ne, bus pranešta, kokiais kursais trūkumus galite padengti.

Kai tikrasis narys pasitraukia iš aktyvios profesinės veiklos, jis gali tapti Lietuvos aktuarų draugijos garbės nariu, jei jis yra reikšmingai nusipelnęs aktuaro profesijai Lietuvoje.

Priėmimas

Kandidatui pateikus visus reikiamus dokumentus, kandidatūra svarstoma akreditacinėje komisijoje. Akreditacinei komisijai pateikus išvadą apie kandidato tinkamumą, Valdyba svarsto klausimus dėl kandidatų atitikimo reikalavimams, o galutinis balsavimas dėl kandidatų priėmimo į draugiją, tikruosius ar garbės narius vyksta visuotinio susirinkimo metu, kuriame dalyvauja ir prisistato patys kandidatai.

Narystės sustabdymas

Kiekvienas narys turi teisę išstoti iš Draugijos, prieš trisdešimt kalendorinių dienų raštu įspėjęs Draugijos Pirmininką. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas turi nutraukti savo funkcijų vykdymą Draugijoje. Be to, visuotinis narių susirinkimas 2/3 visų narių balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą dėl narystės sustabdymo arba dėl nario pašalinimo iš Draugijos Valdybos teikimu, jeigu:
– nario veika ar įgyvendinami tikslai prieštarauja Draugijos tikslams ir uždaviniams;
– narys daugiau kaip tris mėnesius iš eilės vėluoja mokėti stojamąjį įnašą ar reguliarius bei vienkartinius (tikslinius) nario mokesčius, skaičiuojant nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo dienos;
– narys sistemingai nesilaiko Visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos priimtų nutarimų, Aktuarų profesinės etikos kodekso, kvalifikacijos palaikymo reikalavimų.

Dokumentų pavyzdžiai
Prašymo forma
Išsilavinimo reikalavimų padengimo forma

Svetainės vartotojo registracija

Norėdami tapti svetainės registruotu vartotoju, turite būti Lietuvos Aktuarų Draugijos narys. Laisvos formos prašymą su norimu vartotojo vardu siųskite el. paštu administratorius(at)aktuarai.lt. Vartotojo vardą (angl. user name) gali sudaryti tik mažosios raidės ir skaičiai.