Kvalifikacijos palaikymo reikalavimai

Kvalifikacijos palaikymas (Continuing Professional Development) – tai profesinių, techninių, asmeninių, verslo bei vadybos žinių ir įgūdžių kėlimas visos aktuaro profesinės karjeros metu. Kvalifikacijos palaikymas yra reikalingas, nes išsilavinimo, kurį aktuaras turėjo profesinės karjeros pradžioje, nepakanka. Būtinas pastovus domėjimasis naujovėmis metodų, modelių, prielaidų srityse, žinių atnaujinimas, besikeičiančių nacionalinių ir tarptautinių standartų išmanymas teisės ir apskaitos srityse. Be to, aktuaro profesijos sąvoka bėgant laikui taip pat keičiasi, plečiasi apimamos sritys, tad papildomos žinios ir asmeninės savybės leidžia išlaikyti aktuaro profesiją.

Reikalavimai LAD nariams

Lietuvos aktuarų draugija, kaip aktuarus vienijanti organizacija, yra suinteresuota savo narių profesiniu tobulėjimu bei kompetencija. Todėl Draugijos nariams yra nustatomi tam tikri minimalūs reikalavimai tęsiant profesinį tobulėjimą:

  • Tikrieji nariai privalo kelti savo kvalifikaciją bent 15 valandų per metus, iš kurių bent 5 turi būti formalios (parašius prašymą ir pritarus Draugijos valdybai, galimos išimtys, kai narys per ataskaitinį laikotarpį dirbo trumpiau nei 6 mėnesius arba buvo tikruoju nariu mažiau nei 6 mėnesius).
  • Asocijuoti nariai taip pat turi rūpintis savo profesiniu lavinimusi ir siekti įvykdyti reikalavimus, reikalingus norint tapti tikruoju nariu.
  • Garbės nariams kvalifikacijos palaikymo reikalavimai netaikomi.

Šie reikalavimai yra suderinti su Actuarial Association of Europe kvalifikacijos palaikymo strategija.

Ataskaitos pateikimas

Ataskaitą už kalendorinius metus tikrieji nariai turi pateikti iki kitų metų sausio 31 d. Lietuvos aktuarų draugijai, kuri savo ruožtu turi teisę patikrinti tiek visų, tiek atsitiktinai pasirinktų narių ataskaitas bei paprašyti papildomų dokumentų pateiktai informacijai pagrįsti. Negavus ataskaitos ar neįvykdžius minimalių reikalavimų, informuojama drausminė komisija.

Susirašinėjimas vyksta ir CPD ataskaitos siunčiamos el. pašto adresu cpd(at)aktuarai.lt.

Kvalifikacijos palaikymo reikalavimai (doc)

Ataskaitos pateikimo pavyzdys (xls)