Ar verta grąžinti II pensijų pakopoje sukauptus pinigus į Sodrą?

Iki 2019 m. birželio 30 d. turime priimti sprendimą dėl kaupimo II pensijų pakopoje. Įstatymas leidžia du pasirinkimus: (1) atstatyti prarastus vienetus grąžinant sukauptas lėšas Sodrai ir galimai pradėti kaupti iš naujo arba (2) palikti sukauptas lėšas pensijų fonde bei gauti sumažintą Sodros pensiją ir pensiją iš pensijų fonde sukauptų lėšų.

Ši skaičiuoklė yra pagalba įsivertinti, ką daryti jau su sukaupta suma ir kurį variantą pasirinkti. Skaičiuoklė vertina jūsų individualią situaciją ir pateikia išvadą, kokį sprendimą būtų racionalu priimti žvelgiant iš aktuaro perspektyvos, t.y. matematiškai įvertintas atsižvelgiant į išgyvenimo tikimybes, paveldėjimo vertę, ateities investicijų grąžą, pensijų išmokų alternatyvas ir t.t.

Skaičiuoklei reikiamus duomenis galite rasti prisijungę prie savo pensijų kaupimo bendrovės savitarnos (“Pensijų kaupimo fonde sukauptų lėšų vertė”) bei prie asmeninės „Sodros“ paskyros (“Į pensijų fondą pervestų ’Sodros’ įmokų vertė” ir “Dėl dalyvavimo pensijų kaupime netektas ’Sodros’ pensijos apskaitos vienetų skaičius”).

SVARBU: skaičiuoklė gali neveikti naudojantis “Internet Explorer”, rekomenduojame pabandyti prisijungus su kita naršykle.Loading
Pensijų kaupimo fonde sukauptų lėšų vertė (Eur)
Į pensijų fondą pervestų 'Sodros' įmokų vertė (be asmeninių ir valstybės įmokų, Eur)
Dėl dalyvavimo pensijų kaupime netektas 'Sodros' pensijos apskaitos vienetų skaičius

Atsakomybės apribojimas
Skaičiuoklės pateikiami rezultatai yra tik informacinio pobūdžio ir Lietuvos aktuarų draugija neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus dėl skaičiuoklės pagrindu prisiimtų sprendimų.
Skaičiuoklės pateikti rezultatai grindžiami prielaidomis (pvz. apie investicijų grąžą, gyvenimo trukmę, darbo užmokesčio fondo augimą ir t.t.). Šios prielaidos ateityje gali kisti, todėl apskaičiuoti rezultatai gali būti netikslūs.
Skaičiuoklė naudoja tik Jūsų pateiktus duomenis, kurie yra reikalingi rezultatui apskaičiuoti. Šie duomenys nėra saugomi, kaupiami, perduodami ar kitaip tvarkomi, ir yra panaikinami uždarius skaičiuoklės langą.

Apie skaičiuoklę

1. Skaičiuoklės tikslas

Skaičiuoklėje pateikiamos prognozės gautinų sumų, siekiant padėti priimti sprendimą: ar (1) lėšas pervesti Sodrai, kad būtų atstatytas prarastų Sodros vienetų skaičius bei skirti papildomi Sodros vienetai, jei grąžinama suma yra didesnė, nei Sodros įmokų pervesta vertė ir gauti senatvės Sodros pensiją su šiais vienetais, (2) ar toliau investuoti II pakopoje sukauptą vertę ir išmokas gauti kaip periodines išmokas iš pensijų fondo / anuiteto mokėtojo.

2. Skaičiuoklės funkcijos

Ši skaičiuoklė sudaryta atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, o prielaidos naudojamos tokios pačios, kaip „Sodros“ prognozuojamos pensijos skaičiuoklės www.kiek.lt, t.y. prognozėms skaičiuoti paremtos LR Finansų ministerijos, Europos Komisijos ir kitų patikimų ir įmanomai nešališkų šaltinių ekonominėmis prognozėmis.

SVARBU: Skaičiuoklėje pateikiama asmens gautinos sumos yra orientacinio pobūdžio. Prognozuojamo dydžio Sodros senatvės pensija ar išmokų iš pensijų fonde sukauptų lėšų dydis nėra garantuojami.

Senatvės pensija ir išmokos gali būti ir didesnės, ir mažesnės ir priklauso nuo susiklosčiusių ekonominių, demografinių ar teisinių aplinkybių. Pavyzdžiui, pasikeitus demografinei padėčiai (dirbančiųjų ir pensininkų santykiui) gali keistis  pensijos ir darbo užmokesčio santykis.

3. Duomenys, reikalingi prognozėms sudaryti

Pensijų vertės prognozės sudaromos atsižvelgiant į skaičiuoklės vartotojo asmeninę situaciją,  ekonominės ir demografinės aplinkos rodiklius bei jų prognozes.

3. 1. Pensijų kaupimo fonde sukauptų lėšų vertė (Eur), į pensijų fondą pervestų Sodros įmokų vertė (ne asmeninių ir valstybės įmokų, Eur) ir dėl dalyvavimo pensijų kaupime netektas Sodros pensijos apskaitos vienetų skaičius naudojami apskaičiuoti Sodros pensijos vertę ir II pakopos pensijos vertę.

3. 2. Gimimo data ir lytis naudojami apskaičiuoti, kada asmeniui sukaks pensinis amžius, kada jam bus paskirta Sodros senatvės pensija ir jis galės pasinaudoti teise gauti išmoką iš pensijų fonde sukauptų lėšų, bei aktuariniu būdu įvertinti išgyvenimo tikimybes.

4. Skaičiuoklėje taikomos šios prielaidos:

4. 1. Prognozuojama vidutinė metinė pensijų fondo grąža apskaičiuojama atsižvelgiant į gyvenimo ciklo fondų investavimo principus: didėjant asmens amžiui, palaipsniui keičiasi (mažėja) rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis, dėl to keičiasi ir prognozuojama grąža. Vidutinė viso kaupimo laikotarpio grąža apskaičiuojama kaip visų kaupimo metų grąžų vidurkis. Apskaičiuojant, kaip keičiasi rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis, naudojamas pensijų kaupimo bendrovių taikomų santykių vidurkis.

4. 2. Bazinės pensijos rodiklis ir Sodros apskaitos vieneto vertė kasmet bus indeksuojami tokiu pat dydžiu, kaip prognozuojamas darbo užmokesčio fondo (DUF) septynerių metų (trejų metų iki einamųjų metų, einamųjų metų ir trejų metų po einamųjų metų) vidurkis.

4. 3. DUF kitimo prognozės apskaičiuojamos pagal LR Finansų ministerijos ir Europos Komisijos ilgalaikes nominalaus vidutinio darbo užmokesčio augimo prognozes ir Europos Komisijos užimtųjų (15–74 m.) skaičiaus kitimo prognozes.

SVARBU: Lietuvos ekspertai Europos Komisijos užimtųjų skaičiaus kitimo prognozes vertina kaip pesimistiškas ir grėsmingas: šiose prognozėse nėra įvertintas emigracijos mažinimo, gimstamumo didinimo politikos priemonių poveikis, kiti teisiniai, ekonominiai ir technologiniai veiksniai – pavyzdžiui, tai, kad jeigu vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio darbo užmokesčio santykinis rodiklis sumažėtų, Lietuvos Respublikos Vyriausybė turėtų pateikti pasiūlymus dėl priemonių, būtinų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamoms didinti ir demografijos poveikiui pensijų sistemai ilguoju laikotarpiu mažinti (Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo (Nr. XII-2512) baigiamosios nuostatos).

4. 4. Prognozuojant Sodros senatvės pensiją remiamasi dabar galiojančiu Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu ir atskirai neatsižvelgiama į demografinių rodiklių įtaką Sodros pensijų draudimo biudžetui.

SVARBU: Prognozuojama Sodros senatvės pensija yra tokia, kokia būtų tą dieną, kai sukaks pensinis amžius. Reikėtų žinoti tai, kad gaunama pensija ir toliau kasmet būtų indeksuojama (didėtų), atsižvelgiant į DUF kitimo prognozes.

4. 5. Asmens pensijų fonde kaupiamos ir sukauptos lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo fondo principus, t. y., rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis kinta (mažėja) mažėjant laikui, likusiam iki pensinio amžiaus (žr. 4.1).

SVARBU: Prognozuojama pensijų fonde senatvės pensija tokia, kokia būtų tą dieną, kai sukaks pensinis amžius, atsižvelgiant į sukauptą sumą ir poreikį pirkti anuitetą. Reikėtų žinoti tai, kad gaunama pensija iš II pakopos ateityje ir toliau priklausys nuo investavimo rezultatų, o anuitetas yra fiksuotas ir ateityje nedidės.

4. 6. Taikomi Pensijų kaupimo įstatyme nustatyti maksimalūs pensijų fondų atskaitymai nuo valdomo turto: 2019 m. – 0,8 proc., 2020 m. 0,65 proc., 2021 m. ir vėliau – 0,5 proc. per metus.

4.7. Sodros pensijos vertei ir II pakopos pensijos vertei taikoma 2 proc. diskonto norma.

4.8. Mirtingumo tikimybės vertinamos atsižvelgiant į Lietuvos 2017 m. mirtingumo tendencijas ir naudojami duomenys iš http://www.mortality.org/.