VU MIF dėstytoja vadovaus Tarptautinės aktuarų asociacijos komitetui

Lapkritį Tokijuje vykusiame Tarptautinės aktuarų asociacijos (International Actuarial Association, IAA) komitetų ir tarybos susitikime Lietuvos aktuarų draugiją atstovaujanti MIF dėstytoja dr. Aldona Skučaitė paskirta Socialinės apsaugos komiteto vicepirmininke trečiajai dvejų metų kadencijai.

Dr. Aldona Skučaitė (dešinėje)

Komitetų pirmininkai ir vicepirmininkai skiriami asociacijos Nominacijų komiteto siūlymu ir tvirtinami tarybos sprendimu. Kadencijos trukmė – dveji metai, tas pats narys pareigas gali eiti ne ilgiau kaip tris kartus iš eilės.

Tarptautinė aktuarų asociacija – pasaulinė profesinių aktuarų asociacijų asociacija, kurios pagrindinis tikslas – siekti, kad aktuarai būtų pasaulio mastu pripažįstami kaip rizikos valdymo ir finansinio saugumo ekspertai ir prisidėtų prie viešojo intereso stiprinimo. IAA nariai tikslų siekia dirbdami interesų sritį atitinkančiame komitete ir / arba jungdamiesi prie dominančios sekcijos veiklos. Atstovus į komitetus deleguoja nacionalinės aktuarų asociacijos, o narystė sekcijoje yra individuali.

Socialinės apsaugos komitete dirba aktuarai, kurių veiklos ar interesų sritis – socialinė apsauga arba jos esmę atitinkantys finansiniai (pensijų, traumų darbe ar pan.) planai. Komitetas prisideda prie geriausios praktikos socialinės apsaugos srityje viešinimo, aktuarų veiklos standartų rengimo, bendro aktuaro veiklos ir įvaizdžio stiprinimo. Kaip pasakoja dr. Aldona Skučaitė, „Komitete dirba tiek praktikai, tiek akademikai iš šalių, turinčių gana skirtingas tradicijas, todėl tai puiki galimybė pamatyti socialinės apsaugos problemas iš visų pusių, kartu dirbti ir mokytis iš pasaulinio lygio profesionalų. Dirbdama komitete dalyvauju diskusijose įdomiomis ir svarbiomis temomis – pensijų dydžio adekvatumo ir pensijų sistemos finansinio tvarumo suderinimas, skirtingų pajamų šaltinių  įtaka pensijų adekvatumui, diskonto normos vertinant socialinės apsaugos sistemų finansinį tvarumą parinkimas, finansinės paramos dėl traumos darbe adekvatumas ir kt. Darbas komitete puiki galimybė susipažinti su kitų tarptautinių organizacijų veikla, nes aktyviausi komiteto nariai kviečiami pristatyti veiklos rezultatus ir dalyvauti diskusijose su Pasaulio banko, Tarptautinio valiutos fondo, Tarptautinės socialinės apsaugos asociacijos atstovais“.