Valdybos pasikeitimai, Aktuarinės veiklos standarto Nr. 2 patvirtinimas

2019-05-07 vykusio LAD visuotinio narių susirinkimo metu organizuoti Draugijos Valdybos ir Pirmininko rinkimai. Valdybą nuo šiol sudaro Eugenija Bieliauskienė, Evaldas Valeiša, Gabija Girdžiūtė, Kęstutis Gadeikis ir Paulius Ptakauskas. Draugijos pirmininke dar vienai kadencijai perrinkta Eugenija Bieliauskienė. Linkime sėkmingos kadencijos naujajai Valdybai ir Pirmininkei!

Nuoširdžiai dėkojame Pirmininkei Eugenijai Bieliauskienei ir ankstesnei valdybai – Eugenijai Bieliauskienei, Rokui Gyliui, Evaldui Valeišai, Gabijai Girdžiūtei  ir Žanai Kraučenkienei – už sėkmingą darbo kadenciją. Skaityti toliau