Profesionalumo kursai

Data
2015-05-12


Data: 2015 gegužės 12.

Tema: aktuarinis profesionalumas

Pranešėjas: Institute and Faculty of Actuaries atstovas Tony Hewitt.

Programa: seminaro metu bus paliesti efektyvios komunikacijos, interesų konfliktų, kompetencijos, sąžiningumo ir kiti aktualūs klausimai. Aptarti įvairūs praktiniai, kasdieniniame darbe pasitaikantys aktuarų profesinės etikos kodekso taikymo pavyzdžiai.

Platesnė informacija ir renginio programa – čia.


Kategorija(-os):