Visuotinis narių susirinkimas

Data ir laikas
2016-03-31
18:00 - 19:45


Data: 2016 kovo 31 d.
Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas
2. 2015 finansinių ataskaitų patvirtinimas
3. Revizoriaus ataskaita
4. Draugijos pirmininko ataskaita
5. 2016 m. biudžeto patvirtinimas
6. Narystės pakeitimų tvirtinimas


Kategorija(-os):