Visuotinis narių susirinkimas

2015 metų balandžio 8 d. organizuojamas visuotinis Lietuvos aktuarų draugijos susirinkimas, kuris vyks MIF patalpose.

17 val. renkamės aptarti Aktuarų dienų organizacinius klausimus. Po aptarimo, apie 17.45 pradėsime visuotinį narių susirinkimą.

Detali darbotvarkė ir dokumentai bus paskelbti vėliau, tačiau vienas iš klausimų yra draugijos valdybos ir naujo pirmininko rinkimai. Taigi, kas norėtų padirbėti draugijos labui jai vadovaujant ir/ar draugijos valdyboje siūlykitės patys ar siūlykite kitus!

LAD Pirmininkas