Visuotinis narių susirinkimas

Gerb. Lietuvos aktuarai,

Informuoju, kad šių metų kovo 31 d. 18 val. MIF, 103 a. įvyks Lietuvos aktuarų draugijos visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo darbotvarkės patvirtinimas
  2. 2015 finansinių ataskaitų patvirtinimas
  3. Revizoriaus ataskaita
  4. Draugijos pirmininko ataskaita
  5. 2016 m. biudžeto patvirtinimas
  6. Narystės pakeitimų tvirtinimas

Pagarbiai,
LAD pirmininkas