LAD Pirmininko ir Valdybos pasikeitimai

2017-04-25 vykusio LAD visuotinio narių susirinkimo metu organizuoti Draugijos Valdybos ir Pirmininko rinkimai. Valdybą nuo šiol sudaro Eugenija Bieliauskienė, Rokas Gylys, Evaldas Valeiša, Žana Kraučenkienė ir Gabija Girdžiūtė. Draugijos pirmininke išrinkta Eugenija Bieliauskienė.

Nuoširdžiai dėkojame ankstesniam pirmininkui Rokui Gyliui už puikų ilgametį vadovavimą Draugijai, o ankstesnei valdybai – Rokui Gyliui, Evaldui Valeišai, Eugenijai Bieliauskienei, Kęstučiui Gadeikiui ir Ingai Kriaučiūnienei – už sėkmingą darbo kadenciją.

Linkime sėkmės naujajai pirmininkei ir valdybai!

Taip pat visuotinio susirinkimo metu nusipelniusiam draugijos nariui, pirmajam jos pirmininkui dr. R. J. Kudžmai suteiktas garbės nario statusas.

Daugiau informacijos apie susirinkimą – jau greitai pasirodysiančiame susirinkimo protokole.