Visuotinis narių susirinkimas

Šių metų gruodžio 13 d. 17:30 MIF Naugarduko 24, 103 auditorijoje vyks Lietuvos Aktuarų Draugijos visuotinis susirinkimas.

Dienotvarkė:

1. Baltijos aktuarų vasaros dienos 2018

– Vieta
– Temos, pranešėjai
– Organizacinis komitetas

2. Seminarai

– Buvusių apžvalga
– Būsimų poreikis

3. Drausminės komisijos skyrimas

– Skiriama 4 metams, negali būti valdybos nariai
– Šiuo metu ją sudaro Laimė Naruševičienė, Ilona Raibikienė ir Paulius Ptakauskas. Siūlomi nariai: I. Kriaučiūnienė, dr. K. Gadeikis, dr. G. Bakštys.

4. Giedrės Giraitytės išrinkimas draugijos asocijuota nare

5. Veikla darbo grupėse ir komitetuose. IAA ir AAE komiteto narių skyrimas

6. Aktuarinės veiklos standarto Nr. 1 tvirtinimas

7. Kiti einamieji reikalai

– CPD
– Negyvybės mirtingumo lentelės
– Tinklalapis