Visuotinis narių susitikimas

2019 m. gegužės 7 d. 17:00 Altspace, Lakūnų g. 24 (antras aukštas, įėjimas nuo Verkių gatvės pusės), kviečiamas LAD visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Evaldas Valeiša – apie Pensijų reformos darbo grupės pirmuosius rezultatus
  2. Susirinkimo darbotvarkės pristatymas
  3. Veiklos ataskaita už 2018 metus
  4. Revizoriaus ataskaita už 2018 metus
  5. 2018 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas
  6. Nario mokesčio 2019 ir 2020 m. tvirtinimas
  7. 2019 m. biudžeto tvirtinimas
  8. Draugijos valdybos rinkimai
  9. Draugijos pirmininko rinkimai
  10. Naujų narių priėmimas (nariai kandidatai dokumentus stojimui dar gali pateikti iki balandžio 15 d.)
  11. Draugijos revizoriaus skyrimas (reikia kandidatų)
  12. Aktuarinio standarto nr. 2 tvirtinimas
  13. CPD apžvalga
  14. IAA ir AAE Education syllabus atitiktis LAD reikalavimams
  15. Kiti klausimai